Скадовський морський порт збирається поглиблювати дно фарватеру

 Скадовський морський порт збирається поглиблювати дно фарватеру 

2 липня в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України опубліковано Повідомлення про намір Скадовської філії ДП «Адміністрація морських портів України» про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Морський порт збирається поглиблювати дно фарватеру. 
Багато скадовчан вважають, що чистки фарватеру забруднюють затоку і зону пляжів, інші - з розумінням ставляться до цієї необхідності. Екологічна безпека затоки знаходиться  також у зоні уваги громадських організацій. Так, громадськістю у 2014 році пропонувалось Скадовському морському порту проводити демпінг грунтів тільки в холодний період року  – з листопада до березня з переносом звалки грунтів днопоглиблення в Каркиницьку затоку. Наразі, у соціальній мережі Фейсбук вже почали обговорювати майбутнє днопоглиблення. Зокрема, була опублікована наступна рекомендація: "Убрать п.3, последняя строка. Отвал только вне акватории Джарылгачского залива" (Ігор Павелко). А також фото (на заставці) з коментарем "У них новая свалка, справа внизу" (Сергій Звейко).
Пропонуємо ознайомитись з повним текстом Повідомлення:

 

Реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 2018721133

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

Скадовська філія ДП «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Скадовського морського порту), код ЄДРПОУ 38728486 інформує про намір проводити планову діяльність та оцінку ії впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання

 

Місцезнаходження юридичної особи: Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» в особі Адміністрації Скадовського морського порту.

757700, Україна, Херсонська обл., Скадовський район, м. Скадовськ, вул. Мангубінська,2.

2. Планова діяльність, ії характеристика, технічні альтернативи

СКАДОВСЬКА ФІЛІЯ ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» (АДМІНІСТРАЦІЯ СКАДОВСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ) здійснює діяльність з експлуатаційного обслуговування (експлуатаційне днопоглиблення) портових акваторій з використанням діючого морського підводного відвалу. Діючий відвал не відповідає сучасним вимогам природоохоронного законодавства.

Для екологічно безпечного складування грунтів днопоглиблення проектується новий підводний відвал з урахуванням вимог чинного природоохоронного законодавства.

Складування грунтів днопоглиблення здійснюється по загально прийнятій технології методом вільного укладання в межах відвалу з трюмів грунтовідвізних суден.

Технічна альтернатива планованої діяльності – відсутня.

3. Місце провадження планової діяльності, територіальні альтернативи

Північно-західного шельфу Чорного моря за межами акваторії Джарилгацької затоки.

Територіальна альтернатива місця провадження планованої діяльності – існуючий відвал в межах акваторії Джарилгацької затоки, частково розташований у санітарно-курортній зоні.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Планований до експлуатації проектований відвал забезпечить високі санітарно-гігієнічні умови курортної зони та захист природних ресурсів від бактеріологічного і будь-якого іншого виду забруднень. Розташування відвалу поза межами санітарно-курортної зони міста Скадовськ буде відповідати рішенням 44 сесії шостого скликання Скадовської районної ради від 11.07.2014 No 785 з необхідності альтернативного місця дампінгу грунту за межами Джарилгацької затоки. Забезпечення експлуатаційного обслуговання акваторій порту має позитивні соціально-економічні аспекти – безпепека судноплавства та забезпечення сприятливих умов для функціонування портової інфраструктури з урахуванням вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Ділянка запроектованого підводного відвалу розташована на антропогенно навантаженій акваторії частини якірної стоянки Скадовського порту No372 у північно-західній частині шельфу Чорного моря за межами акваторії Джарилгацької затоки,санітарно-курортної зони м. Скадовськ, ботанічного заказника "Мале філофорне поле” таДжарилгацького національного природного парку.

Запроектований морський відвал представляє чотирикутник з координатами вершин (система координат WGS-84):

page1image22392page1image22552

46o00'16.7" N, 33o11'35.4" E; 46o00'22.9" N, 33o12'39.9" E;

45o59'59.2" N, 33o11'39.9" E; 46o00'05.4" N, 33o12'44.4" E.

Для ефективного і рівномірного заповнення відвал розділяється на вісім завантажувальних ділянок NoNo 1-8. Виходячи з умов не розповсюдження ґрунтів за межами відвалу та визначеної екологічно безпечної відмітки укладання ґрунтів загальна грунтомісткість відвалу складає 1,107 млн. м3.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Відвал проектується за межами санітарно-курортной зони м. Скадовськ, ботанічного заказника "Мале філофорне поле” та акваторією що прилягає до Джарилгацького національного природного парку. Запроектований відвал не являє собою джерела впливу на навколишнє середовище та не потребує організації санітарно-захисної зони, також не потребує інших обмежень і спеціалізованих заходів. Експлуатація відвала ведеться з урахуванням нерестових обмежень – максимальна мінімізація складування ґрунтів днопоглиблення до обсягів обумовлюючих безпеку мореплавства.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Еколого-інженерна підготовка і захист території не потребується

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

клімат і мікроклімат - не очікується;

повітря - в період експлуатаційного обслуговування акваторій очікуються викиди забруднюючих речовин від пересувної будівельної техніки;

водне середовище - непряма дія за рахунок водоспоживання при експлуатаційному обслуговуванні та пряме від забруднення водного середовища зваженими речовинами в період складування грунтів;

ґрунти - не очікується;

рослинний і тваринний світ - характер и масштаб дії на водні біоресурси визначається в звіті з оцінки впливу на довкілля;

заповідні об'єкти – не очікується;

соціальне середовище - позитивний за рахунок відсутності впливу на санітарно-курортну зону м. Скадовськ; в період експлуатаційного обслуговування акваторій – позитивний вплив за рахунок завантаження наявних виробничих потужностей (спеціалізованої будівельної організації); по закінченню - позитивні соціально-економічні аспекти такі як безпека судноплавства, забезпечення сприятливих умов для функціонування портової інфраструктури з урахуванням вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;

техногенне середовище – експлуатаційне обслуговування має позитивну дію за рахунок підтримки паспортних характеристик підхідного каналу та операційної акваторії порту.

Відходи виробництва та можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення - токсичні відходи, які вимагають знешкодження або безпечного поховання, не утворюються

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність відноситься до другої категорії видів планової діяльності (пункт 10 частина 3 статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля”).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Планована діяльність транскордонного впливу на довкілля не має.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Обсяг та рівень деталізації звіту з оцінки впливу на довкілля відповідно до положень статті 6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля”.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля та, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої

 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу, громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, необхідно вказати унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до

звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності -експлуатації нового підводного відвалу буде: дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду, а саме складування ґрунтів експлуатаційного днопоглиблення акваторій Скадовської філії ДП «АМПУ» на новому підводному відвалі, що видається Міністерство екології та природних ресурсів України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Литовського, 35 м. Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля,m.shimkus@menr.gov.ua, контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України, тел. (044)206-31-15, (044)206-31-64, (044)206-20-89.

 

 


 

Сначала зайдите на главные новости Херсона, Херсонская городская газета и останетесь здесь навсегда
  • Автор: Журналіст
  • Переглядів: 462
  • Коментарів: 0
  • 4-07-2018, 21:19

реклама партнерів

Інформація до новини

Шановний користувач, Ви зайшли на сайт як не зареєстрований.
Ми пропонуємо Вам зареєструватись або зайти під своїм логіном.
Адміністрація не несе відповідальності за коментарі користувачв. Якщо Ви побачили рекламу, або непристойні коментарі, будь-ласка натисніть кнопку "СКАРГА".


Добавление комментария

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: